ACAMOTION

NÂNG CẤP BẢN THÂN HỌC ONLINE

KỸ XẢO - DỰNG PHIM MỌI LÚC MỌI NƠI

KHÓA HỌC LÀM KỸ XẢO TRUYỀN THÔNG ĐỈNH CAO VỚI AFTER EFFECT

Giá: 1000K

Chỉ còn: 799K

KHÓA HỌC DỰNG PHIM TRUYỀN THÔNG ĐỈNH CAO VỚI ADOBEPREMIERE

Giá: 1000K

Chỉ còn: 699K

SLIDESHOW - MOTION GRAPHIC CHUYÊN NGHIỆP VỚI PROSHOW PRODUCER

Giá: 1000K

Chỉ còn: 700K

SLIDESHOW ĐỈNH CAO VỚI AFTER EFFECT

Giá: 1000K

Chỉ còn: 700K

SÁNG TẠO HIỆU ỨNG FLASH FX ELEMENT

Giá: 700K

Chỉ còn: 549K

MOTION GRAPHICS ĐỈNH CAO 

Giá: 1000K

Chỉ còn: 700K

TEXT ANIMATION ĐỈNH CAO 

Giá: 1000K

Chỉ còn: 700K

SHAPE ANIMATION ĐỈNH CAO 

Giá: 900K

Chỉ còn: 599K

DỰNG MOVIE TRAILER - KỸ XẢO LOGO PARTICULAR VỚI AFTER EFFECT 

Giá: 1000K

Chỉ còn: 700K

TẠO PROJECT LOWER THIRDS TITLES BÁN HÀNG NHƯ TÂY TRÊN VIDEOHIVE 

Giá: 1000K

Chỉ còn: 700K

KHÓA HỌC CHỈNH MÀU PHIM VỚI ADOBE PREMIERE  

Giá: 1000K

Chỉ còn: 700K

KỸ THUẬT DỰNG PHIM NGÀNH KỸ XẢO ĐIỆN ẢNH VFX 

Giá: 1000K

Chỉ còn: 700K

ELEMENT 3D - KỸ XẢO PHIM HOLLYWOOD 

Giá: 1000K

Chỉ còn: 700K

CINEMA 4D CƠ BẢN

Giá: 1000K

Chỉ còn: 700K

Đồng hành cùng Giảng viên Master Trần và các khóa học Đồ họa - Thiết kế - Kinh doanh - Kiếm tiền - Làm phim - Kỹ xảo - Thiết kế web - Kỹ năng sales

Mọi chi tiết liên hệ Email: ceomokey@gmail.com hoặc Phone: 0979978782

>
<div id="ib2-bottom-slider-main" class="ib2-wsection-el ib2-section-el ib2-slider-el" data-el="wsection" data-animation="none" data-delay="none" data-border-type="single" data-img-mode="upload"> <div class="el-content" style="background-color:#CCC; padding: 20px 0px 10px; opacity: 1; border-color: rgb(168, 157, 157) rgb(51, 51, 51) rgb(51, 51, 51); border-width: 2px 0px 0px; box-shadow: 0px 0px 8px 3px #c2c2c2; border-top: 2px solid rgb(168, 157, 157)"> <div class="el-content-inner container" style="margin: 0px auto; width: 948px;"> <div class="el-cols" style="max-width:100%; width:100%;"> <div id="ib2-bottom-slider-main-box" class="ib2-section-content" style="min-height: 50px; max-width: 100%; margin: 0px auto; width: 948px;"> <div id="ib2_el_slidertext" class="ib2-content-el ib2-text-el" data-el="text" data-shadow="none" data-animation="none" style="position: relative;"> <p>This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>