Sứ mệnh – Tầm nhìn ACAMOTION

Ngày nay để kiếm một công việc không khó, nhưng để thích ứng với công việc thì là cả một vấn đề lan giải. Mối con người chúng ta sinh ra đều mong muốn được sống cuộc sống tự do và giàu có. Bạn xuất thân địa vị như thế nào không quan trọng, bạn từng thất bại bao nhiêu lần không vấn đề gì cả. Khi bạn đọc bài viết này nghĩa là chúng ta đang có chung quan điểm gì đó, tôi không biết bạn đang nghĩ gì và bạn đang có ý định bước đi trên con đường nào

ACAMOTION được thành lập trên nền văn hóa Việt, và mang tư tưởng trí thức Phương Tây, lĩnh hội những kiến thức Đồ họa truyền thông , marketing

Sứ mệnh mà ACAMOTION muốn làm là giúp cho 10.000 người có việc làm tốt hơn, phát triển bản thân tốt hơn

Tầm nhìn mà ACAMOTION 3 năm hướng tới là giúp cho 100 doanh nghiệp nâng tầm ảnh hưởng, định vị bản thân, định vị doanh nghiệp

Điều đó giúp định vị ACAMOTION, cho đi là còn mãi và sẽ luôn công hiến cho nền trí tuệ Việt

>